Home Tuisblad Tegniese Ondersteuning
Besoek ons blog
Regsgeldig

Regsgeldig

Bepalings en Voorwaardes van Afrikaanse Skoolprojekte
Enige persoon of entiteit (kliënte en gebruikers, insluitend toekomstige gebruikers of enige persoon wat die webtuiste besoek) wat van ons dienste gebruik maak of die webtuiste besoek sal hou by die Bepalings en Voorwaardes vir die gebruik van die webtuiste, dienste, inhoud en inligting.

Met die gebruik van die webtuiste, produkte en dienste van Afrikaanse Skoolprojekte (www.afrikaanseskoolprojekte.co.za) aanvaar u ons Bepalings en Voorwaardes.

1. U aanvaar dat die gebruik van die studiemateriaal en opvoedkundige inhoud op die webwerf slegs vir een (1) gebruiker (gesin) is. Subskripsie tot die gebruik van die inhoud sluit nie die oordrag van die outeursreg en intellektuele eiendomsreg na die gebruiker in nie.

2. Dokumente word vanaf die webtuiste afgelaai. Die Subskripsie is per graad en is geldig tot aan die einde van elke jaar. Subskripsie is vir een (1) gebruiker, maar die stelsel sal drie (3) lisensies vir drie (3) verskillende rekenaars van dieselfde gebruiker allokeer.

3. Kopiereg © Alle regte voorbehou. Geen inligting, projek, dokument of gedeelte daarvan mag gereproduseer, versprei of herverkoop word op enige manier, meganies, elektronies, insluitend laserskyf, fotokopiëring en versending, of gestoor word sonder die vooraf skriftelike toestemming van die eienaar van Afrikaanse Skoolprojekte nie.

4. Die Bepalings en Voorwaardes verbied ook die duplisering, verspreiding en herverkoop van die inhoud op enige manier, asook die inkorporering van die inhoud op enige toestel of rekenaarprogram, onder andere ’n webtuiste, sagteware, toep (“app”) ens., sonder die skriftelike toestemming van die eienaars van Afrikaanse Skoolprojekte.

5. Ons wil bevestig dat u slegs toestemming verkry het om die webtuiste, inhoud, produkte en / of dienste (insluitend gratis inhoud, soos blog artikels en ander gratis dokumente) vir persoonlike gebruik te gebruik. U het nie enige magtiging van die eienaars van Afrikaanse Skoolprojekte verkry om enige van die inhoud en opvoedkundige materiaal wat op die webwerf aangebied word, te dupliseer, te versprei of te verkoop nie, hetsy digitaal of harde kopie / fisies nadat u ingeteken het as ’n gebruiker van die produkte of dit op ’n ander manier bekom het nie.

6. Sonder om beperkend te wees sluit die verbod in dat u dit nie mag gebruik in enige ander platform, soos genoem hierbo, by u huis of elders nie, asook geen gebruik daarvan vir enige program wat u ontwikkel of laat ontwikkel nie. U mag dit ook nie gebruik vir ander doeleindes as slegs die opvoeding van u gesinslede, d.w.s. u kinders, of aan wie u 'n wettige voog is nie.

7. Onderwysers en ander persone in die opvoedkundige bedryf kan slegs van ons produkte en dienste gebruik maak vir hul eie persoonlike gebruik, d.w.s. u kinders, of aan wie u 'n wettige voog is. U kan nie ons materiaal versprei aan u skoolleerders, studente, skool, ander onderwysers, instellings of ouers nie.

8. Ons versoek u dus om u te weerhou om enige van ons opvoedkundige inhoud en studiemateriaal op u eie program, rekenaarprogram, programmatuur, toestel, webtuiste, toep (“app”), eie klasse of lesse, handboeke of handleidings of soortgelyk te gebruik en nie dit te dupliseer, te versprei of te verkoop nie.

9. Indien dit duidelik word dat u reeds het, of beplan om die inhoud op u eie program wat u ontwikkel te gebruik en vir die gebruik daarvan vir opvoedkundige en kommersiële doeleindes deur ander buite partye (soos bv. nasorgsentrums, rekenaar skole, ekstra klasse, tutoriale klasse en enige ander programme op verskeie media platforms) oortree u ons Bepalings en Voorwaardes.

10. U mag nie u inteken besonderhede vir ons webtuiste deel met enige ander persoon of entiteit, hetsy gratis as ’n guns of vir ’n fooi wat aan u betaalbaar is, nie. U mag ook nie persoonlike rekeninginligting, inhoud wat u afgelaai het of wat beskikbaar is om af te laai, of enige ander inligting wat vir u beskikbaar word, deel nadat u geregistreer het en ingeteken (ingeskryf) het vir die gebruik van die inhoud, vir die tyd wat u toegang het om die inhoud af te laai en enige tyd daarna, hetsy gratis as ’n guns of vir ’n fooi wat aan u betaalbaar is, nie.

11. Indien u beplan, of indien u reeds hierdie Bepalings en Voorwaardes verbreek het, het ons die reg om u rekening te sluit. U mag ook nie onder ’n ander rekening registreer en inteken om sodoende ons opvoedkundig inligting en studiemateriaal te bekom nie.

12. Die eienaars van Afrikaanse Skoolprojekte behou verder die reg voor om enige toestemming te onttrek indien hulle van mening is dat die gebruiker enige voorwaardes waaronder toestemming gegee is, oortree of oortree.

13. Verlies in enige van die omstandighede waarin ons Bepalings en Voorwaardes oortree is, kan ons skade berokken en in baie gevalle onherstelbaar wees. Alle regsmiddele wat aan ons beskikbaar is, sal geneem word om die verlies aan inkomste te herstel en enige ander verlies en skade wat ons mag ly. Ons sal deur u vergoed word vir alle verliese en skade gely, insluitend, maar nie beperk tot, ons verlies aan inkomste en enige inkomste wat u ontvang het deur ons produkte te verkoop nie. Ons sal ook vergoed word vir alle rente, regskoste en enige ander addisionele koste wat ons in die proses sal aangaan om ons regte af te dwing, as gevolg van u oortreding van die Bepalings en Voorwaardes. Ons het ook die reg tot kennis en bykomende inligting van enige persone, entiteite en kliënte wat toegang verkry het tot ons inhoud en webtuiste deur u oortreding, insluitend hul name en kontakbesonderhede. Ons het ook die reg om hierdie persone in kennis te stel, ongeag of hulle op daardie tydstip ingelig of oningelig was oor u onwettige handelinge.

14. Die kopiereg en intellektuele eiendom van al die studiemateriaal en opvoedkundige inhoud op die webtuiste word beskerm ingevolge die Wet op Outeursreg, Wet 98 van 1978 (die “Wet”). Ons behou verder ons reg voor ingevolge die Wet, en sal enige stappe neem, siviel of krimineel, teen uself indien u of enige van u geassosieerdes inbreuk maak op enige van ons regte. Dit sluit in, maar is nie beperk tot, siviele eise vir skadevergoeding en verlies van inkomste soos hierbo genoem, en kriminele aanklagtes van diefstal, bedrog en plagiaat.

15. Afrikaanse Skoolprojekte strewe daarna om inligting van hoogstaande gehalte, akkuraat en volledig te verskaf. As gevolg van menslike, meganiese of ander foute wat moontlik kan insluip word die inligting “voetstoots” sonder enige waarborge aangebied. Derhalwe word die inligting op die webtuiste sonder dat die verskaffer, eienaar of werknemers enige aanspreeklikheid aanvaar vir die korrektheid of volledigheid daarvan en aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skadevergoeding vir direkte of indirekte skade veroorsaak of gevolgskade veroorsaak deur foute wat hierop voorkom nie.

16. Afrikaanse Skoolprojekte is gesteld op die privaatheid van alle inligting wat voorsien word. U persoonlike inligting sal onder geen omstandighede aan derde partye beskikbaar gestel of verkoop word nie. Afrikaanse Skoolprojekte streef daarna om in alle opsigte te voldoen aan die wetgewing wat die verifikasie, beskerming en onthulling van persoonlike inligting beheer.

17. U gee hiermee toestemming dat Afrikaanse Skoolprojekte u van tyd-tot-tyd kan kontak per e-pos met nuwe inligting en spesiale aanbiedings op ons produkte.

18. Afrikaanse Skoolprojekte in sy uitsluitlike diskresie kan te enige tyd hierdie Bepalings en Voorwaardes sonder vooraf kennisgewing aan die verbruiker wysig.

19. U is welkom om ons te kontak indien u enige navrae het oor enige van die bogenoemde.

20. Dieselfde is geldig vir ons Engelse weergawe van die webtuiste, ASP-SchoolProjects (www.asp-schoolprojects.co.za) wat deur dieselfde eienaars in besit is en verteenwoordig word.

My Mandjie
Produk Prys  
Totaal: R0.00  
Sagepay
Ons doel is om leerders en hul ouers te ondersteun in die voorbereiding van hul toekoms!
© Alle regte voorbehou. Geen inligting of dokument mag op enige manier gereproduseer of gekopieer en versprei of herverkoop word sonder die skriftelike toestemming van die eienaar van Afrikaanse Skoolprojekte nie.