Home Tuisblad : Dev Tegniese Ondersteuning
Besoek ons blog
Registreer as 'n nuwe gebruiker

Afrikaanse Skoolprojekte is gesteld op die beskerming van alle inligting wat voorsien word. U persoonlike inligting sal onder geen omstandighede aan derde partye beskikbaar gestel of verkoop word nie. Afrikaanse Skoolprojekte streef daarna om in alle opsigte te voldoen aan die wetgewing wat die verifikasie, beskerming en onthulling van persoonlike inligting beheer. Alle aanlyntransaksies wat u maak is veilig en gerieflik.

* Al die velde moet voltooi word.

Persoonlike Inligting
  Benodig
Benodig
Benodig
U E-posadres moet 'n gemagtigde adres wees aangesien 'n verifikasie e-pos na die adres gestuur gaan word.
U wagwoord is HoOF eN kLeIN letter sensitief  
Bevestig Wagwoord
U wagwoord is HoOF eN kLeIN letter sensitief
Kontakinformasie
Selfoon Nommer
Voorbeelde...
0721231234 072 123 1234
072-123-1234 (072)1231234
(072) 123 1234 (072)-123-1234
Benodig
Straat Adres
Adres Poskode
Tik aseblief u poskode in. As jy nie jou poskode ken nie, Click here.
Bepalings en Voorwaardes
Ons doel is om leerders en hul ouers te ondersteun in die voorbereiding van hul toekoms!
© Alle regte voorbehou. Geen inligting of dokument mag op enige manier gereproduseer of gekopieer en versprei of herverkoop word sonder die skriftelike toestemming van die eienaar van Afrikaanse Skoolprojekte nie.
Webtuiste ontwikkeling deur Ifluid Technology Solutions