EASY ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

Omvattende Studiemateriaal vir Easy English First Additional Language

'Easy English First Additional Language' is 'n taalleer-studieprogram in Engels vir leerders met Engels as hul Eerste Addisionele Taal.

Easy English First Additional Language is ontwerp om:

  • Engelse leerwerk maklik, interessant en inspirerend te maak.
  • Waardevolle tyd te spaar, stres te verminder en selfvertroue te bou
  • Leerders in staat te stel om teen hul eie koers te leer.
  • Akademiese vordering te verbeter en uitstekende resultate te lewer.

Ons opvoedkundige hulpronne is deeglik en maklik toeganklik:

  • Die leermateriaal is relevant tot die huidige kurrikulum.
  • Alle inhoud is aflaaibare;uitdrukbare PDF-dokumente.

Hierdie program is ontwerp om leerders te help om Engels te leer en om huiswerk en eksamenvoorbereiding eenvoudig en prakties te maak. Dit bevorder lees- en skryfvaardighede en bou Engelse woordeskat. Sterk fokus word geplaas op Engelse spelling-, grammatika- en leestekensreëls. Riglyne met voorbeelde oor hoe om dokumente, opstelle en toesprake te skryf vereenvoudig die skryfproses. ’n Groot aantal toetse met antwoorde is beskikbaar vir selfassessering.

BETAAL OPSIE


Individuele Produk

Eenmalige Bedrag

R400,00

Plaas in mandjie
Easy English First Additional Language

Easy English First Additional Language

‘Easy English First Additional Language’ is 'n taalleer-studieprogram in Engels vir leerders met Engels as hul Eerste Addisionele Taal.

Hierdie program is ontwerp om leerders te help om Engels te leer en om huiswerk en eksamenvoorbereiding eenvoudig en prakties te maak. Dit bevorder lees- en skryfvaardighede en bou Engelse woordeskat. Sterk fokus word geplaas op Engelse spelling-, grammatika- en leestekensreëls. Riglyne met voorbeelde oor hoe om dokumente, opstelle en toesprake te skryf vereenvoudig die skryfproses. ’n Groot aantal toetse met antwoorde is beskikbaar vir selfassessering.

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Idioms Animals

twenty-four pages of idioms and expressions about animals

Easy English FAL Idioms Body and Bodily Functions

thirty-three pages of idioms and expressions about a person’s body and bodily functions

Easy English FAL Idioms Buildings and Construction

idioms about buildings and construction; includes idioms about house components like doors and walls, as well as places such as farms, castles etc.

Easy English FAL Idioms Character and Appearance

idioms about a person’s character and appearance

Easy English FAL Idioms Children

idioms about children, including idioms about babies and teenagers

Easy English FAL Idioms Clothes

idioms about clothes; different parts of clothes such as pants, suits, pockets etc

Easy English FAL Idioms Colours

idioms about colours such as blue, red, green, black etc

Easy English FAL Idioms Death

idioms about death, passing on, life and ghosts

Easy English FAL Idioms Drinking

idioms about drinking and beverages

Easy English FAL Idioms Food

fourteen pages of idioms about food, nutrition and nourishment; includes idioms about fruit, vegetables, meat, grains etc.

Easy English FAL Idioms Furniture and Household Fittings

idioms about furniture and household fittings; includes idioms about tables, carpets, chairs etc.

Easy English FAL Idioms Gambling

idioms about gambling; card games; poker; russian roulette and luck

Easy English FAL Idioms Law

idioms about the law, lawyers and judgement

Easy English FAL Idioms Men and Women

idioms about gender; men and women; including masculine and feminine relationships

Easy English FAL Idioms Money

7 pages of idioms about money and currency; including idioms about pennies, pounds, dollars and cents; expensive items such as diamonds, gold and silver; inexpensive items such as trash, rags and garbage

Easy English FAL Idioms Music

idioms about music; instruments such as horns, bells and fiddles; sounds such as whistling, ringing, and tooting

Easy English FAL Idioms Names of People

idioms about the names of people

Easy English FAL Idioms Names of Places

idioms about the names of places; including streets, towns, cities, and countries

Easy English FAL Idioms Nationality and Ethnicity

idioms about nationality or ethnicity; including countries and where people come from

Easy English FAL Idioms Nature

idioms about nature; including waterbodies like rivers ponds and tides; the four natural elements: fire, earth, water and air; astronomy and celestial bodies

Easy English FAL Idioms Numbers

idioms about numbers and figures

Easy English FAL Idioms Plants and Flowers

6 pages of idioms about plants and flowers; including trees, vines, leaves, seeds and grass; flower arrangements and bouquets; specific flowers and trees such as oaks, lilies, orchids, weeds, roses and daisies

Easy English FAL Idioms Police and Crime

idioms about police and crime; authority figures such as the sheriff; different types of crimes like stealing and murder

Easy English FAL Idioms Politics

idioms about politics, economics and voting

Easy English FAL Idioms Profession or Jobs

idioms about professions and jobs

Easy English FAL Idioms Religion

5 pages of idioms about religion, church and gods;

Easy English FAL Idioms Sport

7 pages of idioms about sport; including idioms about sport instruments such as balls and bats

Easy English FAL Idioms Technology and Science

idioms about technology and science

Easy English FAL Idioms Time

6 pages of idioms about time, clocks, time of day, seasons, moments and hours

Easy English FAL Idioms Transport and Travel

idioms about transport and travel; vehicles such as cars, wagons, planes and boats; travel by driving and sailing

Easy English FAL Idioms War and Conflict

idioms about war and conflict; idioms about weapons such as arrows, axes, guns, knives and swords

Easy English FAL Idioms Weather

idioms about weather, including clouds, rain, storms and rainbows

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Abbreviations

definition of an abbreviation; types of abbreviations: acronyms, initialisms, shortening and contraction; punctuation in abbreviations and a list of common abbreviations

Easy English FAL Language Active and Passive Voice

definition of active voice and passive voice; choosing active voice; changing passive voice to active voice; choosing passive voice; changing active voice to passive voice

Easy English FAL Language Adjectives

definition of an adjective; importance of adjectives; correct use of adjectives; recognising adjectives by the use of suffixes; examples of adjectives with suffixes; placement of adjectives; order of multiple adjectives; adjectives and degrees of comparison

Easy English FAL Language Adverbs

definition of an adverb; importance of adjectives; correct use of adverbs; recognising adverbs; types of adverbs; sentence modifiers; adverbs and degrees of comparison

Easy English FAL Language Animal Parents and Their Young

a list of animal parents and their young or offspring

Easy English FAL Language Animal Sounds

a list of animals and the sounds they make

Easy English FAL Language Antonyms

definition of an antonym; forms of antonyms; antonyms with prefixes; antonyms with suffixes; types of antonyms: complementary antonyms, rational antonyms and graded antonyms; 7-page list of commonly used antonyms

Easy English FAL Language Apostrophe

definition of an apostrophe; purpose of the apostrophe: indicate a noun’s possession, indicate omission of letters through contraction and indicate the plural form of individual letters

 

Easy English FAL Language Clauses

definition of a clauses; types of clauses: main (independent) clauses, subordinate (dependent) clauses, conditional clauses, relative clauses, noun clauses

Easy English FAL Language Collective Nouns

definition of collective nouns; 6 pages of commonly used collective nouns; including collective nouns relating to people, collective nouns relating to animals and collective nouns relating to things

Easy English FAL Language Comprehension Skills

8-page study guide to comprehension and analysing skills that teaches learners how to answer comprehension tests and listening tests; the importance of comprehension skills; comprehension skillsets: reading skills, listening skills, answering skills and types of questions

Easy English FAL Language Concord

definition of concord; the agreement between the subject and verb in a sentence; the 15 rules of concord individually explained with examples

Easy English FAL Language Conjunctions

definition of a conjunction; types of conjunctions: coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions; including examples of each type of conjunction

Easy English FAL Language Contractions

definition of a contraction; list of common contractions with the words be, will, would, have, had, would, should, could and odd words

Easy English FAL Language Degrees of Comparison

degrees of comparison; positive degree, comparative degree and superlative degree; adjectives and degrees of comparison; adjectives of one syllable, adjectives of two syllables, adjectives of three or more syllables; irregular adjectives

Easy English FAL Language Diminutives

definition of a diminutive; list of diminutives

Easy English FAL Language Figures of Speech

definition of figure of speech; the thirteen types of figures of speech each explained with definitions and examples; including alliteration, anaphora, assonance, euphemism, hyperbole, irony, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, personification, simile, synecdoche and understatement

 

Easy English FAL Language Gender

definition of gender; list of the masculine and feminine words for gender relating to people; list of the masculine and feminine words relating to animals and creatures

 

Easy English FAL Language Homonyms

definition of a homonym and the difference between homonyms and homophones; list of homonym examples explaining the different words

Easy English FAL Language Homophones

definition of a homophone; homonyms vs homophones; list of homophone examples explaining the difference between the homophones

Easy English FAL Language Houses and Homes

definition of houses and homes; list of homes indicating what kind of animal or person lives in the particular home

Easy English FAL Language Joining Sentences

the 5 rules for joining sentences: joining independent clauses, joining sentences about the same subject, transition words, transition punctuation, tenses

Easy English FAL Language Levels of Language

levels of language; emotive language including propaganda, denotation and connotation, subjectivity and objectivity, sensationalism, bias/prejudice and fact and opinion; formal language; informal language including politically correct language, colloquialism, slang and jargon

 

Easy English FAL Language Long Vowel Sounds

long vowel sounds; the 3 vowel sound groups: double vowel sounds, vowel digraphs and the silent e

Easy English FAL Language Names of Places

list of names of places

Easy English FAL Language Nouns

definition of a noun; the 5 types of nouns: common nouns, proper nouns, pronouns, compound nouns and possessive nouns, including examples of each type of noun; the 5 types of common nouns: countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, concrete nouns, abstract nouns and gerunds

Easy English FAL Language Parts of Speech

definition of parts of speech; the 8 parts of speech categories: noun, verb, adverb, adjective, pronoun, preposition, conjunction, interjection, article; examples of each part of speech category; guidelines to categorising sentences into parts of speech

 

Easy English FAL Language Phrases Part 01

definition of a phrase; the 10 types of phrases with examples: noun phrase, verb phrase, gerund phrase, infinite phrase, appositive phrases, participial phrases, prepositional phrases, absolute phrases, adjectival phrases and adverbial phrases;

 

Easy English FAL Language Phrases Part 02

a 71-page document that lists phrases and their definitions alphabetically

Easy English FAL Language Plurals

definition of a plural; the rules of plurals

Easy English FAL Language Prefixes and Suffixes

definition of a prefix; a list of common prefixes, their meanings, examples and how it is used in a sentence; definition of a suffix; a list of common suffixes, their meanings, examples and how it is used in a sentence

Easy English FAL Language Prepositions

definition of a preposition; the 5 rules of prepositions

Easy English FAL Language Pronouns

definition of a pronoun; types of pronouns and examples: personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, exclamatory pronouns, relative pronouns, pronouns of number and pronouns of amount

 

Easy English FAL Language Punctuation

definition of punctuation; the 17 elements of punctuation with examples: full stop, comma, question mark, exclamation mark, ellipsis, colon, semicolon, hyphen, dash, double quotation mark, single quotation mark, parentheses, brackets, braces, slash, capital letters, italics/underlining/boldface

Easy English FAL Language Sentences

definition of sentence; the 4 types of sentences with examples: statement sentence, question sentence, exclamation sentence and command sentence

Easy English FAL Language Synonyms

definition of synonyms; 19-page list of synonyms listed alphabetically

Easy English FAL Language Tenses

definition of a tense; the basic verb tenses explained: present tense, past tense and future tense; explanation and examples of the simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense; a verb tenses chart summarises the verb tenses in each category

Easy English FAL Language The Doubling Rule

the doubling rule; short vowel sound and long vowel sound

Easy English FAL Language Verbs

definition of a verb; types of verbs: regular verbs and irregular verbs; 3-page list of irregular verb examples; strong verbs with a list of examples

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Writing General Documents Advertisement

guidelines for creating an advertisement; the ‘aida’ principle; advertising tactics

Easy English FAL Writing General Documents Article Guidelines

guidelines to writing an article; feature article; newspaper article; magazine article

Easy English FAL Writing General Documents Cartoon

cartoon terminology; examining a cartoon; persuasive techniques used in cartoon: symbolism, exaggeration, labelling, analogy and irony

Easy English FAL Writing General Documents Comic Strip

elements of comic strips; comic vocabulary definitions and examples: text containers

Easy English FAL Writing General Documents Curriculum Vitae

guidelines to setting up a curriculum vitae; example of a cv

Easy English FAL Writing General Documents Dialogue Example

example of a dialogue on a talk show

Easy English FAL Writing General Documents Dialogue Guidelines

guidelines to writing a dialogue for interviews and script writing

Easy English FAL Writing General Documents Diary Examples

4 extracts of a diary as examples

Easy English FAL Writing General Documents Diary Guidelines

guidelines to writing a diary

Easy English FAL Writing General Documents Envelope

example of writing on an envelope

Easy English FAL Writing General Documents Formal Report

writing a formal report; report characteristics; eye-witness report; investigative report:

Easy English FAL Writing General Documents Invitation

guidelines to writing an invitation

Easy English FAL Writing General Documents Letter For Job Application

guidelines and example of writing a letter for job or work application

Easy English FAL Writing General Documents Letter Formal

guidelines to writing a formal letter; features of the business letter; example of a formal letter

Easy English FAL Writing General Documents Letter Informal

guidelines to writing an informal letter; features of an informal letter; example of an informal letter

Easy English FAL Writing General Documents Letter to the Editor

guidelines to writing a letter to the editor

Easy English FAL Writing General Documents Letter to the Press

guidelines to writing a letter to the press; example of a letter to the press

Easy English FAL Writing General Documents Minutes

the format of writing minutes

Easy English FAL Writing General Documents Pamphlet

guidelines to creating a pamphlet

Easy English FAL Writing General Documents Postcard

guidelines to writing a postcard; example of a postcard

Easy English FAL Writing General Documents Review

guidelines to writing a review; review about restaurants; review about blurbs; review about entertainment such as films and theatres; review about books

Easy English FAL Writing General Documents Summary

techniques for summarising; summarising is a life skill; why do you need to do summaries; what is a point-form summary or list; examples of good and bad summaries

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Essays Examples Abortion vs Adoption

an example essay about the topic abortion vs adoption

Easy English FAL Essays Examples My Favourite Food

an example essay about the authors favourite food and a dinner party

Easy English FAL Essays Examples The Pool Party

an example essay with the topic of a pool party containing subjects of animals and a general theme surrounding self-esteem

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Essays Guidelines Writing Essays

guidelines about how to write a basic essay; consists of the nine components of an essay; choosing a topic, brainstorming, doing research, outline, introduction, thesis statement, the body, conclusion, editing and proofreading

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry Matthew Arnold Dover Beach

matthew arnold’s poem, dover beach; about the poet; in depth analysis of the poem

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry Mongane Wally Serote City Johannesburg

analysis of poet, mongane wally serote’s poem, city johannesburg

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry Shabbir Banoobhai You Cannot Know The Fears I Have

shabbir banoobhai’s poem, you cannot know the fears i have, about the poet and poem

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry Study Guide Terminology

study guide about poetry terminology; includes definitions of atmosphere, image, setting, theme, stanza, refrain, couplet, quatrain, sestet, octave and sonnet

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry TS Eliot Preludes

ts eliot’s poem, preludes; about the poem; analysis of the poem; summary and explanation of prelude i, ii, iii, iv, theme and style

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry WH Auden The Unknown Citizen

wh auden’s poem, the unknown citizen; importance and about them poem; explanation of the title; symbolism, imagery and wordplay; rhyme, form and meter; the speaker’s point of view; theme of identity; theme of manipulation; theme of patriotism; theme of passivity; in depth analysis of each section of the poem

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Poetry Wilfred Owen Anthem For A Doomed Youth

anthem for a doomed youth by wilfred owen; about the poet; analysis of the poem

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 01

animal farm by george orwell analysis part 01; author biography; animal farm as a fable and a satire; historic and social background of animal farm; orwell’s personal view on politics

Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 02

animal farm by george orwell analysis part 02; summary of the plot; chapter summaries

Easy English FAL Prose Animal Farm Analysis Part 03

animal farm by george orwell analysis part 03; characters in the novel: the pigs, the horses, the sheep, the dogs, the humans, the birds, the cows, the donkeys, the goats and the cat; themes, symbols and representations; the main theme; symbols in the story; events in the book representing events in russian history

Easy English FAL Prose Animal Farm Questions and Answers

questions and answers about george orwell’s animal farm

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Badeni’s Bank Note

short story, badeni’s bank note, by frank brownlee; analysis of content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Hamlet

hamlet by william shakespeare; about the author; summary of the play; context of hamlet; summary of acts; character analysis; analysis of the play; explanation of the themes

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose How Table Mountain Got Its Cloud

how table mountain got its cloud; short story by ian d. colvin; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose In the Withaak’s Shade

in the withaak’s shade; short story by herman charles bosman; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose La Miseria

la miseria; short story by uys krige; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Michiel Oberholster

michiel oberholster; short story by sannie uys; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Nothing But the Truth Part 01

nothing but the truth, play by john kani; character analysis; short questions and answers

Easy English FAL Prose Nothing But the Truth Part 02

nothing but the truth, play by john kani; essay analysis questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 01

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 01; general analysis; getting to know the text; summary of the plot; characters in romeo and juliet; shakespeare's world

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 02

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 02; summary and structure of act i – v; including analysis of setting, time, topics and theme

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 03

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 03; line-by-line commentary of each act

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 04

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 04; the themes of the play: kinds of love, law and order

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 05

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 05; analysis of the characters: tybalt, the nurse, the montagues and capulets, the lovers, friar laurence, romeo and juliet

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Analysis Part 06

romeo and juliet by william shakespeare; analysis of the play part 06; the imagery: the sun, moon and the stars, bird imagery, darkness and daylight; a note on the language

Easy English FAL Prose Romeo and Juliet Questions and Answers

43 pages of questions and answers on romeo and juliet by william shakespeare; questions on every act

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Roppie

short story, roppie, by jack cope; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose Study Guide Terminology

study guide on prose terminology; types of literature; the literary essay

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose The Coward

perceval gibbon’s short story, the coward; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose The Follower

short story, the follower, by fc cornell; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose The Mining Engineer’s Story

short story the mining engineer’s story by c louis leipoldt; analysis of the content, character, structure and style

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Prose The Way That He Took

rudyard kipling’s short story the way that he took; about the writer; analysis of the content, character, structure and style; questions and answers

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Speeches Examples Animal Cruelty

example speech about animal cruelty

Easy English FAL Speeches Examples A Prisoner By Birth

example speech about a prisoner by birth

Easy English FAL Speeches Examples Decisions

example speech about decisions and choices

Easy English FAL Speeches Examples Faith

example speech on chasing your dreams and having faith

Easy English FAL Speeches Examples Fashionably Late

example speech on being fashionably late

Easy English FAL Speeches Examples Imagination Is Greater Than Knowledge

example speech about imagination and knowledge

Easy English FAL Speeches Examples South Africa

example speech about south africa, a rainbow nation

Easy English FAL Speeches Examples We Can Build Our Youth For The Future

example speech about building a youth for the future and raising young people to be good citizens

Easy English FAL Speeches Examples What To Do With A R100

example speech on what one can do with r100

Easy English FAL Speeches Examples Why People Should Donate Their Organs

example speech on why people should donate their organs

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Speeches Guidelines Writing Speeches

guide to writing speeches including the introduction, development, conclusion, humour, use cards, practice makes perfect, eye contact, use your voice

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Adjectives 01

identify adjectives and the nouns the adjectives describe by highlighting and underlining

Easy English FAL Language Exercises Adjectives 02

adjectives starting with each letter of the alphabet

Easy English FAL Language Exercises Adjectives 03

using adjectives to describe an image of a cat

Easy English FAL Language Exercises Adjectives 04

using adjectives to describe an image of a boy and girl

Easy English FAL Language Exercises Adjectives 05

different adjectives for the word ‘good’, starting with each letter of the alphabet

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Adverbs 01

complete sentences by choosing the correct adverb

Easy English FAL Language Exercises Adverbs 02

adverbs for each letter of the alphabet

Easy English FAL Language Exercises Adverbs 03

identifying adverbs and verbs in sentences

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Animal Parents and Their Young 01

match animal parents with their young

Easy English FAL Language Exercises Animal Parents and Their Young 02

match animal parents with their young

Easy English FAL Language Exercises Animal Parents and Their Young 03

supply the name of the young of the animal

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Antonyms 01

choosing the correct antonym from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 02

choosing the correct antonym from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 03

choosing the correct antonym from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 04

matching words with their antonyms by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 05

matching words with their antonyms by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 06

matching words with their antonyms by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 07

matching words with their antonyms by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 08

matching words with their antonyms by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Antonyms 09

matching words with their antonyms by drawing a line

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 01

questions and answers relating to collective nouns of animals

Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 02

connecting the collective noun with its respective animal group by connective drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 03

completing the sentences relating to collective nouns

Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 04

matching collective nouns to its respective noun group

Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 05

connecting nouns with its respective collective noun by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Collective Nouns 06

connecting nouns with its respective collective noun by drawing a line

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Concord 01

complete the sentences by choosing the correct concord such as has or have, is or are, was or were

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Contractions 01

choose the correct contraction

Easy English FAL Language Exercises Contractions 02

choose the correct contraction

Easy English FAL Language Exercises Contractions 03

connecting contractions with its respective uncontracted words by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Contractions 04

connecting contractions with its respective uncontracted words by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Contractions 05

connecting contractions with its respective uncontracted words by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Contractions 06

choose the correct form of a contraction from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Contractions 07

choose the correct form of a contraction from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Contractions 08

choose the correct form of a contraction from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Contractions 09

choose the correct answer relating to contractions

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Figures of Speech 01

match phrases by drawing a line to its corresponding figure of speech and meaning; fill in the missing words relating to figures of speech

Easy English FAL Language Exercises Figures of Speech 02

complete sentences by supplying the correct simile

Easy English FAL Language Exercises Figures of Speech 03

match phrases by drawing a line to its corresponding figure of speech and meaning

Easy English FAL Language Exercises Figures of Speech 04

complete the sentences relating to figures of speech by choosing words from the word bank

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Nouns 01

five types of nouns and examples of each; six types of common nouns and examples of each; identifying the nouns in sentences and naming each type of noun

 

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Parts of Speech 01

identify articles and conjunctions in sentences

Easy English FAL Language Exercises Parts of Speech 02

identify articles and conjunctions in sentences

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Phrases 01

completing phrases by choosing the correct word from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Phrases 02

completing phrases by choosing the correct word from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Phrases 03

completing phrases by choosing the correct word from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Phrases 04

completing phrases by choosing the correct word from the word bank

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Plurals 01

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 02

choosing the correct plural form of the noun from multiple choice

Easy English FAL Language Exercises Plurals 03

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 04

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 05

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 06

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 07

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 08

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 09

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 10

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Easy English FAL Language Exercises Plurals 11

plurals of nouns; rewriting sentences by changing the singulars to plurals

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Prepositions 01

completing sentences by choosing the correct preposition such as about, of, for, through, to, in

Easy English FAL Language Exercises Prepositions 02

completing sentences by choosing the correct preposition

Easy English FAL Language Exercises Prepositions 03

completing sentences by choosing the correct preposition

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Pronouns 01

choosing the correct pronoun

Easy English FAL Language Exercises Pronouns 02

choosing the correct pronoun

Easy English FAL Language Exercises Pronouns 03

choosing the correct pronoun

Easy English FAL Language Exercises Pronouns 04

choosing the correct pronoun

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Punctuation 01

complete sentences by adding punctuation marks

Easy English FAL Language Exercises Punctuation 02

complete sentences by adding punctuation marks

Easy English FAL Language Exercises Punctuation 03

complete sentences by adding punctuation marks and capitalisation

Easy English FAL Language Exercises Punctuation 04

complete sentences by adding punctuation marks and capitalisation

Easy English FAL Language Exercises Punctuation 05

complete sentences by adding punctuation marks and capitalisation

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Synonyms 01

choosing the correct synonym from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 02

supply the correct synonym by choosing from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 03

choosing the correct synonym from the word bank

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 04

match each word with its respective synonym by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 05

match each word with its respective synonym by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 06

match each word with its respective synonym by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 07

match each word with its respective synonym by drawing a line

Easy English FAL Language Exercises Synonyms 08

match each word with its respective synonym by drawing a line

Voorskou Naam Beskrywing
Easy English FAL Language Exercises Verbs 01

identify verbs and nouns in sentences

Easy English FAL Language Exercises Verbs 02

identify verbs and nouns in sentences

Easy English FAL Language Exercises Verbs 03

complete sentences by choosing the correct form of the verb

Easy English FAL Language Exercises Verbs 04

complete sentences by choosing the correct form of the verb

Easy English FAL Language Exercises Verbs 05

complete sentences by choosing the correct form of the verb

Ontwikkeling en Bediening: Resolve Technology Solutions

Ontwerp en SEO: Avelantis

© Kopiereg 2003 - 2024 Afrikaanse Skoolprojekte. All Regte Voorbehou.
Geen inligting of dokument mag op enige manier gereproduseer, gekopieer, versprei en/of herverkoop word sonder die skriftelike toestemming van Afrikaanse Skoolprojekte nie.